Rahmi, I. W., E. Nurhikma, E. Badia, and M. Ifaya. “Formulasi Sabun Pembersih Kewanitaan (Feminime Hygiene) Dari Ekstrak Kulit Buah Durian (Durio Zibethinus Murray)”. Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia, vol. 3, no. 02, Dec. 2017, pp. 80-89, doi:10.35311/jmpi.v3i02.8.