Rahmi, I. W., Nurhikma, E., Badia, E. and Ifaya, M. (2017) “Formulasi Sabun Pembersih Kewanitaan (Feminime Hygiene) dari Ekstrak Kulit Buah Durian (Durio zibethinus Murray)”, Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia, 3(02), pp. 80–89. doi: 10.35311/jmpi.v3i02.8.