RAHMI, I. W.; NURHIKMA, E.; BADIA, E.; IFAYA, M. Formulasi Sabun Pembersih Kewanitaan (Feminime Hygiene) dari Ekstrak Kulit Buah Durian (Durio zibethinus Murray). Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia, [S. l.], v. 3, n. 02, p. 80–89, 2017. DOI: 10.35311/jmpi.v3i02.8. Disponível em: http://jurnal-pharmaconmw.com/jmpi/index.php/jmpi/article/view/8. Acesso em: 25 may. 2022.