RAHMI, I.; NURHIKMA, E.; BADIA, E.; IFAYA, M. Formulasi Sabun Pembersih Kewanitaan (Feminime Hygiene) dari Ekstrak Kulit Buah Durian (Durio zibethinus Murray). Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia, v. 3, n. 02, p. 80-89, 31 dez. 2017.