[1]
Rahmi, I.W., Nurhikma, E., Badia, E. and Ifaya, M. 2017. Formulasi Sabun Pembersih Kewanitaan (Feminime Hygiene) dari Ekstrak Kulit Buah Durian (Durio zibethinus Murray). Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia. 3, 02 (Dec. 2017), 80–89. DOI:https://doi.org/10.35311/jmpi.v3i02.8.